WebZdarma.cz


Stanislava Jachnická


Stanislava Jachnická

Nevstupuj do světa srovnávání.

Jen se každý den odvaž zlepšovat sám sebe.

Sri Chimnoy